DF-X-konkurs-1200x800

Kažu da je festival, i to najveći svoje vrste u ovom dijelu Evrope, ali Demofest je, u stvari, jedan veliki obnovljivi izvor energije. Izvor na kojem se iz godine u godinu obnavlja regionalna muzička scena, antičko vojno utvrđenje postaje bastion mira i umjetnosti, a tokom tri dana se stvori dovoljno pozitivnog naboja za 362 sljedeća.

Tako je i briga o našoj životnoj sredini, kao jedno od najvažnijih pitanja današnjice, već godinama sastavni dio Demofesta – od prikupljanja i zbrinjavanja otpada, preko promovisanja ekoloških rješenja, do zagovaranja upotrebe obnovljivih energetskih izvora.

Stoga, na jubilarnom Demofestu pravimo veliki korak naprijed i u pogledu ove važne teme, te u saradnji sa kompanijom EuroBeta otvaramo konkurs za najbolje umjetničke instalacije sa snažnim ekološkim porukama!


Konkurs “Čista umjetnost”

Demofest otvara konkurs za najbolje umjetničke instalacije izrađene od recikliranih ili istrošenih materijala ili predmeta.

Konkurs je otvoren od 17. maja do 17. juna 2017. godine, a tema djela je slobodna.


Ko može da se prijavi?

Svi zainteresovani umjetnici, umjetnički kolektivi i organizacije iz država bivše Jugoslavije.

Svaki umjetnik, kolektiv ili organizacija mogu se prijaviti sa najviše tri različita umjetnička djela.


Kako se prijavljuje?

Kompletna prijava treba da sadrži:

 • ispunjen prijavni formular u elektronskoj formi;
 • fotografiju ili sken ispunjene, odštampane i ručno potpisane izjave o autorskom djelu;
 • najmanje pet, a najviše 10 fotografija umjetničke instalacije, iz što više različitih uglova.

Formular za prijavu i formular izjave možete preuzeti OVDJE.

Sve navedene materijale potrebno je poslati u istoj e-mail poruci na adresu demofest.konkurs@gmail.com.

U slučaju prijavljivanja više različitih djela od strane istog umjetnika, kolektiva ili organizacije, svaku prijavu je potrebno poslati u odvojenoj e-mail poruci.


Koje instalacije je moguće prijaviti?

Svaka prijavljena umjetnička instalacija mora da ispunjava sljedeće uslove:

 • da je autorsko djelo umjetnika, kolektiva ili organizacije koja je poslala prijavu na konkurs;
 • da je najvećim dijelom izrađena od recikliranih materijala ili predmeta, ili od materijala ili predmeta koji više nemaju upotrebnu vrijednost, iskorišteni su i istrošeni;
 • da su materijali koji ne ispunjavaju gore navedeni uslov korišteni u najmanjoj mogućoj mjeri jer upotreba drugih materijala nije moguća ili isključivo radi postizanja snažnijeg umjetničkog efekta.

Ne postoje ograničenja u pogledu dimenzija instalacije i tematskog usmjerenja pri njenoj izradi.


Ko i kako odlučuje o pobjednicima?

O pobjednicima takmičenja odlučiće posebno formirani stručni žiri festivala Demofest.

Prijavljene instalacije će se vrednovati na osnovu sljedećih kriterijuma:

 • kreativnost, inovativnost i originalnost;
 • vještina izrade;
 • poštovanje ekoloških principa pri izradi;
 • umjetnički utisak.

Imena pobjednika na konkursu biće objavljena putem web stranice demofest.org.


Nagrade

Stručni žiri će odabrati tri pobjedničkih instalacije. Nagrade za njihove autore su:

 • Prva nagrada: vikend u Arhusu, danskom gradu koji je Evropska prijestonica kulture 2017. godine (uključuje plaćeni prevoz i polupansionski smještaj za jednu osobu)
 • Druga nagrada: dva all-inclusive paketa za festival OK Fest 2018
 • Treća nagrada: smještaj i hrana za dvije osobe na Zelenkovcu tokom trajanja Zelenkovac Jazz Festivala 2017

Uz pomenute nagrade, Demofest će obezbijediti i široku medijsku promociju pomenutih autora i njihovog rada.


Pobjedničke instalacije

Pobjedničke instalacije će o trošku Demofesta biti transportovane u Banjaluku, gdje će biti izložene tokom trajanja festivala, u periodu od 20. do 22. jula 2017. godine. Po izboru pobjedničkih instalacija, Demofest stiče pravo da ih zadrži u svom vlasništvu i njima slobodno raspolaže u nekomercijalne svrhe.